• پنجشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۶ ۰۸:۵۴بین المللایسناعراقسوریهداعش

    بسیج مردمی عراق حمله گسترده داعش در مرز با سوریه را ناکام گذاشت


    مدیریت اطلاع رسانی نیروهای بسیج مردمی عراق اعلام کرد که این نیروها حمله گسترده داعش در مرزهای عراق و سوریه را ناکام گذاشتند.


    مشاهده خبر