• پنجشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۶ ۰۹:۱۹بین المللایرنالبنان

    سرخط روزنامه های لبنان-پنجشنبه 23 شهریور


    بیروت – ایرنا – گفتگوی سعد الحریری با پوتین در مسکو، آزادی یک اسیر متعلق به حزب الله از دست داعش، آغاز دور جدید مذاکرات آستانه 6، مهمترین عناوین روزنامه های لبنان در روز پنجشنبه بیست و سوم شهریور است.    مشاهده خبر