• جمعه ۸ مهر ۱۴۰۱ ۰۶:۱۷اجتماعیایسنا

    پاسخ به چند سوال درباره «بیمه زنان خانه‌دار»


    زنان خانه دار و دختران مانند بسیاری از اقشار کشور می توانند تحت پوشش تامین اجتماعی قرار بگیرند و از خدمات تامین اجتماعی استفاده کنند. جامعه هدف بیمه زنان خانه دار و دختران، تمامی زنان و دختران کشور هستند که در رده سنی بین ۱۸ سال تمام تا ۵۰ سال تمام قرار دارند و فاقد پوشش بیمه‌ای هستند.


    مشاهده خبر