• چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹ ۲۲:۵۹علمیخبرنگاران جوان

    نگرانیم با شرایط کرونا، تعداد دختران بازمانده از تحصیل بیشتر شود


    ابتکار با اشاره به کاهش شکاف اجتماعی میان زنان و مردان، نسبت به افزایش شمار دختران بازمانده از تحصیل در ایام کرونا ابراز نگرانی کرد.


    مشاهده خبر