• چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ ۲۰:۴۷سیاسیایسنا

    تمامی پیشنهادات فعالان بخش خصوصی را با آغوش باز می‌پذیریم


    معاون اقتصادی رئیس جمهوری گفت: از هر پیشنهاد بخش خصوصی باآغوش باز استقبال می‌کنیم ولی قرار نیست به همه‌ی صنایع نسخه‌ی واحدی ارائه دهیم چراکه هر صنعت نسخه‌ی خاص خود را می‌طلبد.


    مشاهده خبر