• پنجشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۶ ۰۷:۲۸بین المللایرناایرانآمریکا

    مجلس نمایندگان آمریکا با ممنوعیت فروش هواپیما به ایران موافقت کرد


    تهران – ایرنا – مجلس نمایندگان آمریکا با دو متمم پیشنهادی درباره ممنوعیت فروش هواپیماهای تجاری به ایران موافقت کرد.    مشاهده خبر