• دوشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۰ ۲۲:۰۳اجتماعیایسنا

    نرخ مرگ‌ومیر کرونایی در لرستان پایین است


    مشاور و نماینده معاون بهداشت وزیر گفت: در لرستان دسترسی مردم به خدمات کرونا آسان است.


    مشاهده خبر