• چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ ۲۲:۳۴فرهنگی/هنریایسنا

    انتصاب مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی راهبردی ارشاد


    وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکمی محمد رحمتی را به عنوان مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی راهبردی این وزارتخانه منصوب کرد.


    مشاهده خبر