• یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ ۲۱:۵۷اجتماعیایرنالرستان

    مدیرکل تامین اجتماعی لرستان: 90 میلیارد ریال بیمه بیکاری در لرستان پرداخت شد


    خرم آباد - ایرنا - مدیرکل تامین اجتماعی استان لرستان گفت: از ابتدای امسال تا پایان خردادماه در حمایت از کارگرو کارفرما مبلغ 90 میلیارد ریال بیمه بیکاری پرداخت شده است.    مشاهده خبر