• یکشنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ ۱۳:۱۷سیاسیایسنا

    محبی: قوای سه گانه با نوع حکمرانی خود به جلب اعتماد عمومی اقدام کنند


    نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: آنچه اکنون بر همه ما روشن و مبرهن است این است که ایران اسلامی کشوری ثروتمند و در نیروی انسانی با استعداد مقتدر است و قوای سه گانه مکلفند با نوع حکمرانی خود جلب اعتماد عمومی را رقم زنند.


    مشاهده خبر