• چهارشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۱ ۱۴:۳۵اقتصادیایسنا

    اقتصاد چین گل کاشت


    یی گانگ، رئیس بانک مرکزی چین گفت که اقتصاد چین علیرغم فشارهای نزولی به‌طور کلی شتاب بهبود را حفظ کرده است و افزود که نرخ رشد اقتصادی بالقوه در محدوده معقولی باقی خواهد ماند.


    مشاهده خبر