• چهارشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۱ ۱۵:۳۶اقتصادیایسنا

    دبیر شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی منصوب شد


    وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی علیرضا پیمان پاک را به دبیری شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران منصوب کرد.


    مشاهده خبر