• چهارشنبه ۵ آذر ۱۳۹۹ ۲۲:۱۱اقتصادیخبرنگاران جوان

    ثبت رکورد مصرف روزانه ۸۱۰ میلیون مترمکعب گاز در کشور


    جولایی از ثبت رکوردی تازه در مصرف گاز طبیعی در کشور خبر داد و اعلام کرد: مقدار مصرف گاز روز گذشته به حدود ۸۱۰ میلیون مترمکعب رسید.


    مشاهده خبر