• پنجشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۶ ۰۵:۲۵بین المللخبرنگاران جوانعراقسوریه

    نیروهای عراقی برای آزادسازی مناطقی در مرز سوریه آماده می‌شوند


    نیروهای ارتش عراق خود را برای حمله به پایگاه‌های باقی مانده داعش در مرز سوریه آماده می‌کنند.


    مشاهده خبر