• چهارشنبه ۶ مهر ۱۴۰۱ ۱۵:۰۶اجتماعیخبرنگاران جوان

    اختصاص ۹۵۲ میلیارد تومان برای تعمیر اساسی ۱۷۰ واگن مترو و ۶۸۰ اتوبوس شهری


    عضو شورای شهر تهران گفت:برای تعمیرات اساسی۱۷۰ دستگاه واگن، ۶۸۰ میلیارد تومان و برای اورهال ۶۸۰ دستگاه اتوبوس ۲۷۲ میلیارد تومان مورد نیاز است.


    مشاهده خبر