• یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ ۲۲:۳۵بین المللخبرنگاران جوانترامپ

    مدیر سابق ارتباطات کاخ سفید: توطئه گرانی درون کاخ سفید به دنبال خلع ترامپ از قدرت هستند


    مدیر سابق ارتباطات کاخ سفید اعلام کرد برخی افراد درون کاخ سفید در صدد خلع ترامپ از قدرت هستند.


    مشاهده خبر