• شنبه ۱۹ تیر ۱۴۰۰ ۲۳:۱۵فرهنگی/هنریایسنا

    شبکه سه توپ را به زمین سازمان لیگ و باشگاه پرسپولیس انداخت


    مجری برنامه «فوتبال برتر» درباره حواشی ایجاد شده پیش از آغاز فوتبال پرسپولیس از تلویزیون و ابهام در پخش این دیدار، این حاشیه ها را به سازمان لیگ و تیم پرسپولیس نسبت داد.


    مشاهده خبر