• یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ ۲۲:۲۷بین المللایرناایرانعراق

    نقش تاثیر گذار جمهوری اسلامی ایران در پیروزی دولت عراق


    تهران - ایرنا - وزیر دولت عراق گفت: دولت جمهوری اسلامی ایران در پیروزی های اخیر دولت عراق بسیار سهیم بوده و ما این پیروزی ها را مدیون کمک های بی دریغ جمهوری اسلامی می دانیم.    مشاهده خبر