• جمعه ۸ مهر ۱۴۰۱ ۱۵:۴۵بین المللخبرنگاران جوان

    پر کردن قطره‌ای انبار‌های گاز در اروپا


    گفته شده تاسیسات ذخایر زیرزمینی گاز در اتحادیه اروپا هر روز به میزان ۱۸ صدم درصد پر می‌شود که کمترین میزان در ۶ ماه گذشته است.


    مشاهده خبر