• چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۶ ۰۵:۲۸بین المللخبرنگاران جوان

    تسلط نظامیان ارتش زیمبابوه بر مقر تلویزیون رسمی این کشور


    نظامیان ارتش زیمبابوه کنترل تلویزیون رسمی این کشور را در دست گرفتند.


    مشاهده خبر