• یکشنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ ۱۳:۳۰سیاسیایسنا

    عزیزی: آمریکا بر پشیمان‌سازی ایرانیان از گذشته و ناامیدی نسبت به آینده متمرکز است


    نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: رفتارشناسی نظام سلطه عبارت است از پشیمان سازی ایرانیان از گذشته، آشفته سازی حال و ناامیدی نسبت به آینده.


    مشاهده خبر