• سه شنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۱ ۱۶:۰۷اجتماعیایسنا

    تاثیر تحریم‌ها بر عملکرد ایران در کاهش انتشار کربن


    رییس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: سند مشارکت معین ملی جمهوری اسلامی ایران برای ارایه به کنوانسیون تغییر اقلیم (NDC) باید از جنبه های فنی، حقوقی و امنیتی بررسی شود.


    مشاهده خبر