• دوشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ ۲۲:۵۹علمیخبرنگاران جوان

    جدول پخش مدرسه تلویزیونی سه‌شنبه ۱۷ فروردین در تمام مقاطع تحصیلی


    بر اساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای سه‌شنبه ۱۷ فروردین در تمام مقاطع تحصیلی مشخص شد.


    مشاهده خبر