• سه شنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۱۱:۵۹فرهنگی/هنریایسنا

    سینماگری که عامدانه از اسلوب‌ها فرار می‌کند


    در چهارصد و نود و نهمین سینماتک خانه هنرمندان ایران مولفه‌های سه دوره مهم سینمای ژاپن با تاکید بر ویژگی‌های آثار «تاکشی کیتانو» مرور شد.


    مشاهده خبر