• پنجشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۶ ۰۴:۴۰ورزشیایسنا

    9 ماده غذایی که نباید قبل از ورزش خورد


    ورزشکاران باید از خوردن برخی غذاهایی که دیر هضم هستند قبل از انجام ورزش خودداری کنند.


    مشاهده خبر