• دوشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ ۲۳:۴۲اقتصادیخبرنگاران جوان

    دلیل منفی بودن و درجا زدن شاخص بورس چیست؟


    عوامل مختلفی در به وجود آمدن شرایط فعلی بازار سرمایه و ریزش های پی در پی شاخص بورس دخیل هستند.


    مشاهده خبر