• شنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۱ ۲۱:۰۶سیاسیایسنا

    ایران فاقد نظام ملی نوآوری و قانون جامع مالکیت های ذهنی است


    وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: قانون جامع مالکیت های فکری که بستر زایش نوآوری است، در کشور وجود ندارد.


    مشاهده خبر