• شنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ ۲۲:۱۱علمیخبرنگاران جوان

    رفتارهای حرکتی در رویداد‌های بزرگ باعث گسترش بیماری‌های عفونی می‌شود


    مطالعات جدید دانشمندان نشان می‌دهد رفتار حرکتی معمولی در رویدادهای بزرگ خطر گسترش بیماری‌های عفونی را افزایش می‌دهد.


    مشاهده خبر