• سه شنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۱۰:۱۸بین المللایسنا

    تاسیس شورای جهانی "دوستان روسیه" با مشارکت انجمن‌های عربی و لاتین


    شورای جهانی موسوم به "دوستان روسیه" با مشارکت برخی انجمن‌های عربی و لاتین تشکیل شد.


    مشاهده خبر