• دوشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۱ ۰۰:۵۱فرهنگی/هنریایسنا

    رمضان به روایت نقاشان


    فضای روحانی ماه مبارک رمضان در طول سال‌ها، بسیاری از نقاشان و مستشرقان را به سمت ترسیم صحنه‌هایی با حال و هوای رمضان برده است.


    مشاهده خبر