• دوشنبه ۳ آبان ۱۴۰۰ ۲۱:۵۵بین المللایسنا

    اردوغان: سفرای غربی عقب‌نشینی کردند


    رئیس‌جمهوری ترکیه اظهار کرد: کسانی که مهربانی ترکیه را ضعف قلمداد می‌کنند، تا زمانی که به اشتباهشان اعتراف نکنند، پاسخ شایسته را دریافت خواهند کرد.


    مشاهده خبر