• یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ ۲۲:۲۸ورزشیایسنا

    پیروزی شارلوا با حضور ۸۳ دقیقه‌ای کاوه رضایی


    شارلوا که در ترکیب از بازیکن ایرانی اش بهره می برد توانست اندرلخت را شکست دهد.


    مشاهده خبر