• یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ ۲۱:۴۶سیاسیخبرنگاران جوان

    سخنگوی وزارت امور خارجه: ظريف معتقد به هم افزايی همه نهادها در مسائل خارجی است


    سخنگوی وزارت امور خارجه به برداشت های رسانه ای از برنامه وزير پيشنهادی امور خارجه پاسخ داد.


    مشاهده خبر