• یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ ۲۲:۰۳بین المللخبرنگاران جوانترامپ

    ادعای کاخ سفید: ترامپ همه اشکال خشونت را محکوم می‌کند


    کاخ سفید مدعی شد دونالد ترامپ همه اشکال خشونت و نفرت گرایی و نژادپرستی را محکوم می کند.


    مشاهده خبر