• سه شنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۱ ۱۶:۰۱اجتماعیایسنا

    نابودگر ابرمیکروبی مرگبار کشف شد


    محققان دانشگاه باث بریتانیا ترکیبی را کشف کردند که در آزمایش‌های آزمایشگاهی ابر میکروب MRSA(میکروب‌های مرگبار مقاوم به داروها) را مهار و آن را در برابر آنتی‌بیوتیک‌ها آسیب‌پذیر می‌کند.


    مشاهده خبر