• پنجشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۱ ۲۱:۴۷علمیخبرنگاران جوان

    حل مشکلات تجویز و مصرف دارو با آموزش داروسازان جامعه‌نگر


    معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: تدوین برنامه و سیاست‌گذاری‌ها باید بر اساس فرآیندهای علمی و معتبر باشد و آموزش داروسازان جامعه نگر هم یکی از راهبردهای موثر در حل مشکلات تجویز و مصرف دارو است.


    مشاهده خبر