• پنجشنبه ۵ آبان ۱۴۰۱ ۲۲:۱۵علمیخبرنگاران جوان

    با حالت کم مصرف، آیفون خود را تا دو روز شارژ نگه دارید


    نگه داشتن آیفون در حالت کم مصرف می‌تواند شارژ باتری شما را تا دو روز ذخیره کند، اما چگونه باید آن را تنظیم کنید.


    مشاهده خبر