• دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۹ ۲۱:۵۳سیاسیخبرنگاران جوان

    سخنگوی وزارت خارجه: هموطنان از سفر به میانمار خودداری کنند


    سخنگوی وزارت امور خارجه به هموطنان توصیه کرد از سفر به میانمار تا فراهم شدن شرایط مناسب بهداشتی و امنیتی خودداری کنند.


    مشاهده خبر