• یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ ۲۲:۰۳اجتماعیایرنا

    تشکیل پرونده قضایی برای حادثه فوت دستفروش قمی/ احتمال قتل عمد منتفی است


    قم –ایرنا – دادستان عمومی و انقلاب قم، با مطرح نبودن فرضیه قتل عمد میوه فروشی در قم گفت: بر اساس بازرسی و تحقیق از شاهدان عینی و همچنین بررسی مستندات، موضوع قتل عمد در این حادثه مطرح نیست.    مشاهده خبر