• چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ ۲۰:۴۰فرهنگی/هنریایسنا

    اعضای جدید ایکوم انتخاب شدند


    مجمع سالانه ایکوم (کمیته ملی موزه‌های ایران) با انتخاب اعضای جدید برای سه سال آینده برگزار شد.


    مشاهده خبر