• شنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۱ ۲۳:۰۹اجتماعیایسنا

    استفاده از پساب ها برای توسعه فضای سبز ضرورتی اجتناب ناپذیر است


    استاندار قم با اشاره به حجم بالای آب شرب مصرفی برای آبیاری فضای سبز، بر ضرورت برنامه ریزی برای استفاده از پساب ها برای توسعه ی فضای سبز تاکید کرد.


    مشاهده خبر