• پنجشنبه ۷ مهر ۱۴۰۱ ۲۱:۲۳اجتماعیایسنا

    وجود ۳۰ درصد تنوع زیستی کشور در لرستان


    مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان گفت: در حال حاضر بیش از ۳۰ درصد از تنوع زیستی کشور در لرستان وجود دارد.


    مشاهده خبر