• دوشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۱ ۰۰:۲۸فرهنگی/هنریایسنا

    زدودن مظلومیت از شخصیت امام حسن مجتبی (ع) در منابر امری ضروری است


    سخنران حرم حضرت معصومه (س) گفت: زدودن مظلومیت از شخصیت امام حسن مجتبی (ع) در منابر امری ضروری است و باید محققان بیشتر به زوایا و سجای اخلاقی و اجتماعی و دینی حضرت بپردازند.


    مشاهده خبر