• سه شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۲ ۰۲:۱۴اجتماعیایسنا

    استفاده از تجهیزات الکترونیکی و اوپتیکی برای مبارزه با موادمخدر در مرزها


    فرمانده پیشین فراجا روند مبارزه با موادمخدر در کشور را خوب توصیف کرد و در عین حال خواستار یاری رساندن تمام دستگاه‌ها به پلیس در حوزه پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با موادمخدر شد.


    مشاهده خبر