• پنجشنبه ۵ آبان ۱۴۰۱ ۲۲:۱۳سیاسیایسنا

    شهادت دو بسیجی در آمل به ضرب گلوله افراد ناشناس


    دو بسیجی در آمل امشب (5 شنبه 5 آبان) توسط افراد ناشناس به ضرب گلوله به شهادت رسیدند.


    مشاهده خبر