• چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹ ۲۲:۵۶اجتماعیایسنا

    ۹ ماه است کرونا، مردم را می کشد، هنوز برخی اقناع نشده اند


    معاون استاندار قم گفت: تفاوت طرح کنونی با طرح‌های قبلی جامعیت آن و فراگیری از سوی ارگان مختلف نظام است.


    مشاهده خبر