• یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۹:۳۸فرهنگی/هنریایسنا

    انجمن صنفی ویراستاران کشوری شد


    ششمین مجمع انجمن صنفی ویراستاران روز یکشنبه (۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰) به صورت برخط (آنلاین) با هدف کشوری شدن برگزار شد.


    مشاهده خبر