• پنجشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۱ ۲۳:۴۷سیاسیخبرنگاران جوان

    کاردار سوئد در تهران به وزارت امور خارجه احضار شد


    درپی صدور حکم دادگاه سوئد درباره حمید نوری، کاردار سوئد در تهران به وزارت امور خارجه احضار و یادداشت رسمی اعتراض ایران به وی تسلیم شد.


    مشاهده خبر