• چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۶ ۰۴:۳۹بین المللخبرنگاران جوانایرانکانادا

    سفیر ایران در سازمان ملل: قطعنامه پیشنهادی کانادا برضد ایران، دهن کجی به حقوق بشر است


    نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد، استاندارد‌های دوگانه و تبعیض آمیز را جز جدایی ناپذیر سیاست خارجی کشور‌هایی همچون کانادا دانست که دهن کجی به حقوق بشر است.


    مشاهده خبر