• پنجشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۱ ۱۵:۳۰اقتصادیخبرنگاران جوان

    مالیات یک میلیون و ۷۰۰ هزار مودی مالیاتی صفر شد


    مشاور عالی و مدیرکل دفتر ریاست و امور بین الملل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: سال گذشته با اجرای طرح عدالت مالیاتی، مالیات یک میلیون و ۷۰۰ هزار مؤدی مالیاتی صفر شد؛ یعنی هیچ مبلغی از این اصناف به عنوان مالیات دریافت نشد.


    مشاهده خبر